لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39048

برنامه کامل ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

112

بخش‌هایی که در این پیام دوست تقدیم می‌کنیم شامل برنامه این روزها به یاد تو ، نمایش رادیوئی دوران شکوفائی، پیک یزدان و گزیده‌هائی از یک سخنرانی خواهد بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.