لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39033

کاوشی در تعصّب(۴) – انواع تعصب ق۲

104

بهزاد: هنوز هستند کسائی که جنگ جهانی دوم و موج نژاد پرستی رو که به اون دامن زد، به خاطر داشته باشن. سخنرانی های پر هیجان هیتلر در مورد برتری نژاد آریائی .


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.