لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39028

گرامافون۳(۴) – Imagine Dragons – Love

155

گروه imagine dragons آهنگی دارند با نام عشق. این، موضوع این هفته‌ی گرامافون است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.