لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39024

برنامه کامل ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

183

پیام دوستِ یکشنبه ها کماکان سه بخش دارد که عبارتند از : ۱۰۰ پرسش ۱۰۰ پاسخ ، گرامافون۳ و کاوشی در تعصّب.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.