لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38982

چشمه خورشید (۱) – حضرت باب کیست؟ اظهار امر آن حضرت

366

این اولین قسمت از برنامه‌ی چشمه‌ی خورشید است که در آن این پرسش اساسی مطرح می‌شود که حضرت باب کیست؟ همچنین در این قسمت تاریخ حیات ایشان تا اظهار امر ادامه پیدا می‌کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.