لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38981

پندها و پیمان ها (۳۱) – ویژۀ روز جهانی عدم خشونت با سالمندان

181

موضوع خشونت و یا سوء رفتار علیه سالمندان که برای سالها بصورت تابویی در پشت دیوارهای سکوت و یا پج پج های کوتاه و ناتمام جامعه نادیده انگاشته می‌شد! امروزه با افزایش میزان افراد سالمند در جوامع انسانی این معضل جهانی روز به روز پر رنگ تر شده و توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده است!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.