لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38980

ورقی از خاطرات ف۳ ق۱۸- یک ریسمان کافى است

110

سادگى برقرارى پیوند با همه مردمان دنیا از هر نژاد و رنگ و بوم


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.