لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38960

جمع جمعه ها (۵) – پدیده سالمند آزاری در جوامع امروزی

75

در جمع جمعه های این هفته همراه با آوا به سراغ آقای امین قضایی، جامعه شناس، رفتیم و باهم در مورد موضوع سالمند آزاری گپ زدیم


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.