لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38958

چند ثانیه با شما (۸۷) – سالمند آزاری

104

یکی از مشکلاتی که جوامع امروز با آن دست به گریبانه وآنچنان که باید و شاید به چشم نمیاد، مشکلی جدی اجتماعیست که از نگاه عموم پوشیده است و شاید اغلب از آن به عنوان موضوعی شخصی یاد میکنن. و آن چیزی نیست جزء بد رفتاری با سالمندان


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.