لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38925

کودکان منادیان صلح ف۲ (۷) – حرف زدن

71

کودک ابتدا ثبت و ضبط و درک می‌کند و سپس حرف می‌زند.ازین رو رشد زبان به آهستگی اتفاق می‌افتد.‌


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.