لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38924

دمی با تاریخ (۳۶) – گاه شمار بهائی، هفته‌ سوم خرداد ماه

111

– درگذشت سارا خاتون، خواهر حضرت بهاءالله (حضرت بهاءالله ص۹)
– شهادت هفت نفر از بهائیان یزد به تحریک امام جمعه (حیات حضرت عبدالبهاء ص۱۴۲)
– ورود حضرت باب به تبریز، ۲۳ روز پیش از وقوع شهادت (عهد اعلی ص۳۹۱)
– شهادت آقا محمّدرضا محمّدآبادی در شهر یزد (حیات حضرت عبدالبهاء ص۱۱۱)


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.