لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38922

برنامه کامل ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

156

مجلّه جوانان با نقطه سر خط شروع می‌شود و با کودکان منادیان صلح ادامه می‌یابد و دمی با تاریخ آخرین برنامه از بخش‌های اصلی آن‌ است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.