لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38910

خبرنگار – روز جهانی علیه کار کودکان

145

گفتگو با: دکتر پیمان رئوفی، روانشانس کودک و فعال حقوق کودکان و نوجوانان
آمار سازمان ملل از ۱۵۰ میلیون کودک کار در جهان حکایت می‌کند. آمار کودکان کار در ایران تا هفت میلیون تخمین زده شده است. بسیاری از کودکان کار قربانیان برده داری، روسپی گری و فروش اعضای بدن هستند و یا به بزه کاری سوق داده می‌شوند!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.