لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38909

بسوی دنیای بهتر۲ (۵) – مهمترین وظیفه والدین چیست؟

132

مهمترین وظیفه والدین و مهمترین هدف تربیت از نظر شما چی میتونه باشه ؟ و تربیت چگونه میتونه یک فرد رو به مقامیکه براش در نظر گرفته شده برسونه ؟ تو این برنامه درباره این موضوعات صحبت خواهیم کرد


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.