لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38864

این روزها – به مناسبت روز دی-دی (D Day)

185

D Day بزرگداشت روزی ایست که هزاران سرباز نیرویها کشورهای متحد در جنگ با ارتش آلمان نازی، در جنگ جهانی دوم، جانشون را در سواحل نورمندی (Normandy) در شمال کشور فرانسه از دست دادند، یادآور یکی از سیاهترین وقایع انسانی است که هرگز نباید فراموش شود!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.