لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38861

دوران شکوفایی (۶۲) – یک نیروی عظیم در تاریخ

141

نگار : دین خیلی وسیع تر و خیلی قشنگ تر از اونی بود که من فکر می کردم. حرفهای ندا همیشه دریچه های تازه ای رو به ذهن من باز می کرد اما این دفعه واقعا” احساس می کردم کل نگرش من به زندگی و همه چیز داره تغییر می کنه.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.