لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38846

برنامه کامل ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

172

پیام دوست یکشنبه های این هفته شامل سه بخش است: صد پرسش صد پاسخ ، گرامافون و کاوشی در تعصّب.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.