لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38815

آن هجده نفر (۲۷) – جناب قدّوس، آخرین عضو حروف حی ق۴ و آخر

144

در آخرین قسمت از آن هجده نفر به شرح شهادت جناب قدوس می‌پردازیم و تاثیر حروف حی بر حال و آینده.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.