لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38789

برنامه کامل ۱۷ خرداد ۱۳۹۸

116

پرده هفتم با پنج بخش متنوّع «یک قهرمان» ، «چند ثانیه با شما» ، «موج مثبت»، «کافه هنر» و «جمع جمعه ها» در خدمت شما گرامیان است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.