لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38783

یک قهرمان (۸۶) – کتی هینگ ماشین فقرا را تعمیر می‌کند

165

کتی هینگ که شاهد عدم توانایی پرداخت هزینه های تعمیر ماشین توسط افراد کم درآمد بود. با تاسیس گاراژی به همین منظور به کمک این افراد می شتابد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.