لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38783

یک قهرمان (۸۶) – کتی هینگ ماشین فقرا را تعمیر می‌کند

83

کتی هینگ که شاهد عدم توانایی پرداخت هزینه های تعمیر ماشین توسط افراد کم درآمد بود. با تاسیس گاراژی به همین منظور به کمک این افراد می شتابد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.