لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38693

سپهر سخن – ف۱ق۲

182

حضرت بهاءالله می‌فرمایند : ای دوستان من در سبیل رضای دوست مشی نمایید و رضای او در خلق او بوده و خواهد بود یعنی دوست بی رضای دوستِ خود در بیت او وارد نشود


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.