لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38660

دوران شکوفایی (۶۱) – بت پرستی

109

نگار: آره دیگه. اینجا که داره همین رو می گه. «ایمان اشتیاقی ضروری و خاموش نشدنی» یه که اگه به طور مصنوعی جلوش رو بگیرن، باعث می شه که مردم به کارهائی مثل تراشیدن و پرستیدن بت های پوچ و بیخودی رو بیارن.
رکسانا : یعنی چی؟ یعنی واقعا” می رن بت درست می کنن؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.