لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38634

صد پرسش صد پاسخ (۱۸) – عالم محتاج نفثات روح القدس است

113

عالم محتاج نفثات روح القدس است؛ یکی از تعالیم بهائی است. این تعلیم چیست؟ چگونه کار می‌کند؟ بعد از فهم این تعلیم چه تغییری ممکن است حاصل شود؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.