لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38595

یک قهرمان (۸۵) – چد برن استین و اجرای رایگان موسیقی

202

چد برن استین که شاهد کمبود امکانات آموزش موسیقی در مدارس مناطق محروم است، سعی دارد با اجرای یک برنامه رایگان، موسیقی را به زندگی دانش آموزان برگرداند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.