لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38595

یک قهرمان (۸۵) – چد برن استین و اجرای رایگان موسیقی

95

چد برن استین که شاهد کمبود امکانات آموزش موسیقی در مدارس مناطق محروم است، سعی دارد با اجرای یک برنامه رایگان، موسیقی را به زندگی دانش آموزان برگرداند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.