لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38593

بانوی سرزمین من (۳۹) – روز جهانی بدون دخانیات

193

روز جهانی بدون دخانیات و یا به تعبیری روز جهانی بدون تنباکو، عنوان روزیست مصادف با ۳۱ ماه مه، که هر سال در سرتا سر دنیا در چنین روزی ، از مردم دنیا خواسته میشه که در این بازه زمانی بیست و چهار ساعته از مصرف دخانیات پرهیز کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.