لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38592

موج مثبت (۷۵) – طوفانی ویرانگر در کشور موزامبیک

175

طوفان «ایدای» (Idai) منطقهٔ عمدتاً روستایی «بیرا کوریدور» (Beira Corridor) را در روز ۱۵ مارس به شدت ویران کرده بود.
چند روز بعد از سیل، صبح روز ۱۹ مارس، شورای محلی بهائی (محفل روحانی) شهر دندو گرد هم آمدند تا نیازهای جامعه را بررسی کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.