لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38589

برنامه کامل ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

133

پرده هفتم با پنج بخش متنوّع “یک قهرمان” ، “چند ثانیه با شما” ، “موج مثبت” ، “بانوی سرزمین من” و “جمع جمعه ها” در خدمت شما گرامیان است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.