لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38567

برنامه کامل ۹ خرداد ۱۳۹۸

185

مجلّه جوانان امروز هم مثل همیشه سه تا بخش اصلی دارد : نقطه سر خط ، کودکان منادیان صلح و دمی با تاریخ که می‌توانید آنها را به همین ترتیب ملاحظه کنید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.