لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38564

نقطه سرخط – روان‌شناسی زرد!

130

در نقطه‌سرخط این هفته، با نگاهی به یادداشت «معجزه ای رخ می دهد؟» به آسیب-شناسی مقوله ای خواهیم پرداخت که یک جامعه‌شناس آن را «روان‌شناسی زرد» می‌نامد: گونه‌ای از روان‌شناسی که از علمِ روان‌شناسی تنها چند کلمه‌ی قلمبه‌‌سلمبه و چند نامِ پرآوازه به امانت می‌گیرد تا ظاهری علمی به مباحث خود دهد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.