لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38548

خبرنگار – به مناسبت روز درگذشت حضرت بهاءالله بنیانگزار آیین بهائی

130

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت
به مناسبت صد و بیست و هفتمین سالروز درگذشت حضرت بهاءالله، در این ویژه برنامه خبرنگار گفتگویی داریم پیرامون این روز مبارک در تقویم آیین بهائی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.