لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38534

برنامه کامل ۷ خرداد ۱۳۹۸

122

سه شنبه نقره ای امروز دو برنامه جدید ارائه می‌کند ، ابتدا راد‌مردان جاوید و سپس اوّلین برنامه از فصل اوّلِ سپهر سخن .


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.