لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38519

دوران شکوفایی (۶۰) – عامل اصلی پیشرفت انسان

106

نگار: همیشه یه احساس دوگانه ای نسبت به دین داشتم. می دونستم که خوبه، اما خیلی چیزاش رو هم دوست نداشتم و نمی تونستم قبول کنم، یعنی واقعا” قابل قبول نبود، با عقلم جور در نمی یومد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.