لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38516

سخنرانی – تعصّب مانعی بزرگ در راه پیشرفت ق۳

212

– تجربیّات جامعه بهائی برای ریشه کن کردن تعصّبات.
– بخش سوم و پایانی سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.