لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38465

آهنگ – طلعت اعلی

106

بمناسبت بعثت حضرت اعلی