لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38447

چند ثانیه با شما (۸۴ ) – گفتگو با آذین مجری و گوینده این برنامه

96

شهر شیراز زادگاه و محلّ اظهار امر(بعثت) حضرت باب.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.