لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38436

برنامه کامل ۳ خرداد ۱۳۹۸ به مناسبت روز اظهار امر حضرت باب

231

این ویژه برنامه به مناسبت روز اظهار امر ( بعثت ) حضرت باب شارعِ دیانت بابی و مبشّرِ دیانت بهائی تهیّه شده که خوبست بشنوید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.