لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38354

بسوی دنیای بهتر۲ (۲) – خانواده

119

خانواده از نظر شما به چه مجموعه ای گفته میشه و به چه انگیزه ایی تشکیل میشه ؟ عناصر اصلی تشکیل خانواده چه کسانی هستن ودر یک خانواده متعادل ارزش و اهمیت کدام عضو بیشتره ؟ و آیا تفاوت باعث برتریه؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.