لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38336

شعله (۳۶) لالی آلبی متیوس (۱۲-۳) – استفاده مفید اززندگی (آخرین بخش)

92

خانم لالی آلبی متیوس پس از پشت سر گذاشتن بیماری ذات الریه که چندین ماه طول کشیده می خواهد بدون اتلاف وقت سفرهای چندین ساله دور دنیا راآغار کند وتاحد امکان کلام حضرت بهاء الله را به گوش مردم برساند


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.