لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38320

سخنرانی – تعصّب مانعی بزرگ در راه پیشرفت ق۲

269

– تعصّب دینی و اثرات آن بر اجتماع.
– بخش دوم سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.