لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38319

برنامه کامل ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

127

برنامه هائی که امروز از رادیو پیام دوست خواهید شنید شامل : این روزها به یاد تو ، دوران شکوفائی و گزیده هائی از یک سخنرانی خواهد بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.