لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38318

این روزها به یاد تو – با یاد مدافعان حق قلم و بیان

266

این روزها یادی میکنیم از رضا خندان، بکتاش آبتین، و کیوان باژن، از اعضای کانون نویسندگان ایران که اخیراً هر یک به شش سال حبس محکوم شده اند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.