لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38314

دوران شکوفایی (۵۹) – بی دینی

128

ندا : به نظر شما چرا مردم بی دین شدن؟
رکسانا: به نظر من که دین یه مشت بکن نکنه که یه عده به زور تو سر ما می کنن اما خودشون هم بهش عمل نمی کنن!!
مریم : بابای من که می گه دین همه ش قصه و خرافاته.
نگار: پس چرا بعضی ها حاضرن جونشون رو برای دین شون بدن؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.