لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38304

صد پرسش صد پاسخ (۱۶) – عشق

159

آیا عشق زمینی در دیانت بهائی مجاز است؟ نگاه دیانت بهایی به عشق چگونه است؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.