لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38302

برنامه کامل ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

142

پیام دوست یکشنبه ها این بار هم سه بخش دارد که به این ترتیب : چهره به چهره ؛ صد پرسش ، صد پاسخ و تاکسی گپ پخش میشود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.