لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38255

کافه هنر (۵۰) – نگاهی اجمالی به جوایز معروف موسیقی

157

شکی نیست یکی از زبان های ارتباط انسان ها با یکدیگر موسیقی است، و همواره موسیقی در زندگی آدمی از جایگاهی ویژه برخوردار بوده ، بنا به نظر نویسنده مقاله ی، با پیشرفت زمان و افزایش ارتباطات جمعی ، نیازها و حس های بشری خواسته یا ناخواسته و به دور از تبعیضات قومی، مذهبی، ملی در حال یکی شدن است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.