لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38254

موج مثبت (۷۴) – درک بهتر تأثیر رسانه بر انسجام اجتماعی و افزایش افراط‌ گرایی

145

«دفتر روابط عمومی جامعهٔ بهائی اسپانیا» در«مرکز مطالعات دانشگاهی دانشگاه کینگ خوان کارلوس»میزگردی برای درک بهتر تأثیر رسانه بر انسجام اجتماعی و افزایش افراط‌ گرایی برگزار کرد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.