لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38253

چند ثانیه با شما (۸۳) – آیا تا کنون در مورد شکاف دیجیتال چیزی شنیدید؟

128

بنا به توضیح نویسنده مقاله ای، در دنیایی که هر روز بیش از پیش، ارتباط افراد در فضای مجازی شکل می‌گیرد، بی‌شک امکان دسترسی به تکنولوژی برای ادامه چنین حیاتی، اجتناب ‌ناپذیراست.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.