لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38251

برنامه کامل ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

146

پرده هفتم در این روز جمعه پنج بخش دارد که عبارتند از : یک قهرمان ؛ چند ثانیه با شما ؛ موج مثبت ؛ کافه هنر و جمع جمعه ها.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.