لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38247

یک قهرمان (۸۴) – لوری ویس و کمک به حیوانات خانگی

88

لوری ویس که نمی توانست به علاقه ی افراد بی خانمان نسبت به حیواناتشان بی تفاوت باشد، با فراهم کردن امکاناتی برای این افراد به آنها کمک می کند تا بتوانند حیوانات خانگیشان را در کنار خود نگه دارند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.