لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=38204

نقطه سرخط – قصّه ی «جیجو» ق۱

235

در نقطه‌سرخط این هفته بخش اوّل قصّه ی «جیجو» رو می شنوید از احسان عبدی‌پور؛ قصّه ی عجیبی که با این جمله آغاز می شود: «ما یک رفیق داریم که دزد است!»


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.